Đồng Dao Vũng Áng

Có bầy Cộng Đảng
Chuyên buôn giang san
Bán miền Vũng Áng
Cho bọn Chệt Tàu
Lấy đô la Mỹ
Chia chác cho nhau
Thằng nào thằng nấy
Tiền muôn bạc tỉ
Ngọc đấu vàng cân
Cái dấu dưới hầm
Cái tuồn qua Mỹ
Cái gởi nặc danh
Ngân hành Thuỵ sĩ
Cái mua khách sạn
Gác tía lầu son
Đứng tên vợ con
Gọi của hồi môn
Hay là hương hoả.
Ngờ đâu tá hoạ
Thằng Formosa
Con lão Đông Tà
Bên xứ Chệt Hoa
Làm ăn tắc trách
Thải đầy độc chất
Ra biển Kỳ Anh
Khiến cái biển xanh
Trở thành biển chết
Hàng triệu cá tôm
Dạt vào trên cát
Hay nằm sắp lớp
Dưới lòng biển sâu
Chết mà tức tưởi
Không biết vì đâu
Ngư dân u sầu
Con thuyền nghẹn ngào
Thương vùng biển chết.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dich Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com