Giấc Mơ Đầu Năm 2016

Một sớm đầu năm giữa tiết xuân
Thủ đô tiếng súng nổ vang lừng
Tin đồn đảo chánh hay binh biến
Cả nước cùng chia một nỗi mừng.

Rồi nghe trên loa máy phóng thanh
Phát lời hiệu triệu đến toàn dân
Tuyên ngôn của ngài tân tổng thống
Nói rằng: “Cách mạng đã thành công.”

Rằng: “Kể từ nay tổ quốc ta
Giã từ chủ nghĩa của tà ma
Bỏ đi liềm búa cờ sao máu
Trở thành một đất nước cộng hòa.”

Rằng :”Nước Cộng hòa của chúng ta
Đứng trong hàng ngũ những quốc gia
Tự do, dân chủ, và nhân bản
Không còn độc trị đảng ma fi a.”

Rằng :”Đảng kia giờ đã vỡ tan
Tên Sang, tên Trọng, đã qui hàng
Bầy trung ương đảng đang câu thúc
Khắp miền đất nước vẫn bình an.”

Rồi hiện lên trên máy phát hình
Ảnh người tổng thống rất “anh minh”
Thì ra là ngài Nguyễn tấn Dũng
Dân chúng hò reo vị “cứu tinh.”

Tổng thống đưa tay vẫy đồng bào
Phía sau là một tướng bốn sao
Hình như là ông Đổ Bá Tỵ
Đang đứng trang nghiêm tư thế chào.

Bổng dưng màn ảnh chớp liên hồi
Và ngài tổng thống bốc thành hơi
Nhân dân hốt hoảng kêu trời đất
Giật mình, chỉ một giấc mơ thôi!

https://fdfvn.wordpress.com