Ván Cờ Tháng Tư

Trong một nước cờ liều
Đàn chốt thí qua sông
Theo lệnh bọn quan thầy
Đảng Quốc tế Cờ hồng

Chúng trang bị tận răng
Xe tăng và đại pháo
Bầy thổ phỉ hung hăng
Loài vượn người mặc áo

Ôi Miền Nam dấu yêu!
Hiền hòa và nhân bản
Thành con mồi đớn đau
Phường lưu manh Cộng sản

Một dân tộc bơ vơ!
Giữa vòng vây liềm búa
Một đội quân thế cô!
Bị đồng minh thất hứa

Đàn chốt đỏ nhập cung
Bức hàng tên mạt tướng
Bao sĩ tốt kiêu hùng
Xả thân đền nợ nước

Ván cờ kể như xong
Sài Gòn mang tên cáo
Việt Nam nhuộm đỏ ngầu
Bởi giặc cờ sao máu

Chó Vẹm táp phải ruồi
Sủa om sòm đắc ý
Cả thế giới làm ngơ
Chẳng còn đâu công lý!

https://fdfvn.wordpress.com