Bọn Mù Xây Chủ Nghĩa

Bọn chúng nó có biết gì đâu
Thế nào là chủ nghĩa xã hội?
Mà cứ ngoan cố đòi dựng xây
Như kẻ mù đi trong hầm tối

Kể cả lão già râu Các Mác
Và tay trùm tội ác Lê nin
Cũng chỉ bịp đời và khoác lác
Nói chi tên giặc Hồ chí Minh

Còn cái đám Vẹm nô thổ phỉ
Như mấy thằng Duẩn, Giáp, Đồng, Chinh
Thì lại càng vô tri mù tịt
Về con đường của đảng quang vinh

Nay sang đến đời con đời cháu
Vẫn một lũ mù và dốt xem voi
Dắt dân tộc trên đường lạc hậu
Miệng ba hoa chủ nghĩa tuyệt vời

Nhưng tại sao chúng còn tác quái?
Sự thật này nói chỉ thêm đau
Bởi dân tộc lỡ lầm khờ dại
Trót trao duyên tướng cướp từ đầu.

https://fdfvn.wordpress.com