Trách Xuân

Thấm thoát thời gian giục vó câu
Hai Nghìn Mười Tám đã qua mau
Heo Kỷ Hợi đã về thay Chó
Nòi giống Rồng Tiên vẫn thảm sầu

Thảm sầu đeo đuổi đã bao niên
Từ dạo ai đi rước búa liềm
Quái thai thời đại từ Xô Viết
Về đặt lên bàn thờ tổ tiên

Từ ấy bây giờ ngót trăm năm
Quê hương dưới ách đảng hung thần
Núi sông không một giờ an lạc
Nhân dân đày đọa kiếp phong trần

Nay lại mùa xuân với đất trời
Mai vàng hoa thắm rộ muôn nơi
Càng khơi thêm nỗi sầu vong quốc
Bẽ bàng chi lắm chúa xuân ơi!

https://fdfvn.wordpress.com