Còn Gì Trên Quê Hương?

Đã bao năm đảng ra công tô vẽ
Chủ nghĩa kia như một cõi thiên đường
Có Các Mác và Lê nin “thánh chúa”
Và “bác” Hồ như một đấng “thiên vương”

Ngày tháng qua sức thời gian tàn phá
Phô bày ra những trơ trẽn dị hình
Những quỉ đỏ mang mặt người ác bá
Một con chồn hang Pác bó thành tinh

Và chủ nghĩa- một quái thai thời đại
Đầu búa liềm đuôi đế quốc đô la
Ăn hỗn tạp ngoài máu xương đồng loại
Còn nuốt luôn cả vàng bạc cửa nhà

Con quái vật ký sinh vào đất nước
Tám mươi năm gieo chết chóc thảm sầu
Bốn triệu người ra hồn ma uổng tử
Một non sông hoa gấm hoá mồ sâu

Nay còn gì trên quê hương bất hạnh?
Ngoài đảng Hồ như hổ báo sài lang
Và giống nòi- một đàn cừu vô cảm
Chờ lưỡi dao đồ tể chẳng than van.

https://fdfvn.wordpress.com