Nhà Xí Ba Đình

Dân tộc Việt Nam nhớ bác
người cha của đảng ma cô
nhà nhà đều có lăng Hồ
viếng thăm mỗi khi Tào rượt

Hồ nằm hả́ họng chờ rước
ưu phiền phẫn uất người dân
xổ ra chí ít một lần
ngạt ngào thơm tho quyến rũ

Nhưng đảng cho là chưa đủ
xây thêm nhà xí Ba Đình
Việt kiều yêu nước về trình
gửi khúc ruột xa nghìn dặm

Thây Hồ mỗi ngày một khắm
tanh nồng hôi thối năm châu
ai nấy bịt mũi lắc đầu
bảo nhau đều cùng chạy mặt

Chỉ có con cháu Hồ tặc
và bầy băng đảng du côn
là còn tấm tắc khen ngon
bu cái hầm phân đặc quánh

Tội nghiệp quê nhà bất hạnh
và nòi giống của Hùng Vương
chìm trong số phận đoạn trường
không biết bao giờ chấm dứt.

https://fdfvn.wordpress.com