Bí Thanh Noi Gương Thủ Ếch

Ông chủ tịch kiêm bí thư đầu tỉnh
Thấy quan thầy Ba ếch dám chơi ngông
Trao uy quyền thế tập cả ba con
Chuẩn bị chúng cỡi trên đầu trăm họ.

Chơi trội nhất là cô em Thanh Phượng
Nghề thập thành, tuổi tác hãy còn non
Lại cả gan lấy nguỵ tặc làm chồng
Khiến cả đảng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ông bí thư có một thằng con một
Đem tiền dân sang tận xứ Huê Kỳ
Mua tấm bằng thạc sĩ dưới âm ti
Mang về nước chờ cha mình chạy chức.

Khi cờ đến ông bí thư liền phất
No nê rồi, từ chức, nước cờ hay
Nhưng trước khi từ chức đã nhanh tay
Bồng cậu ấm đặt lên bàn giám đốc.

Có ngờ đâu báo đài lên cơn sốc
Và bàn dân thiên hạ cứ dèm pha
Rồi bây giờ chính phủ xuống điều tra
Chuyện phải trái chờ hạ hồi phân giải.

Nhưng ông bí cứ bình chân như vại
Bởi quan thầy thủ tướng cũng lem nhem
Ba đứa con đều mua chức bán quyền
Thì sức mấy mà điều tra điều triết.

Bởi lẽ đó làm sao mà cho hết
Câu chuyện dài tham nhũng ở quê tôi
Khi thế tập đã lên hàng quốc sách
Đảng cha truyền con nối độc quyền ngôi.

https://fdfvn.wordpress.com