Diễn Văn Đại Thắng

Này Ba Ếch sao mà ngu quá lợn
Diễn văn ngày “đại thắng” của năm ni
Mi liếm vô những thứ đã cũ sì
Rồi phun ra như bao thằng đi trước.

Mi không biết tình hình nay đã khác
Chủ nghĩa kia chết yểu đã yên mồ
Cộng sản nay còn lại có là bao
Lại bị cả loài người đang phỉ nhổ.

Thế mà mi theo đuôi Hồ đại cáo
Thời mồ ma trùm quốc tế Liên xô
Của Sit ta lin đệ nhất tội đồ
Và Mao ác bá đông tà thế giới.

Rằng thì là chế độ thực dân mới
Đàn áp bạo tàn cách mạng miền nam
Biến miền Nam thành căn cứ xâm lăng
Gây tội ác khắp hai miền Nam Bắc.

Người dân nghe mà cười ra nước mắt
Có thằng lãnh tụ dốt nát như mi
Mỹ xâm lăng sao xứ sở còn y?
Tàu đồng chí mà cao nguyên hải đảo?

Cách mạng miền nam một phường bát nháo
Đã tiêu tùng sau “đại thắng mùa xuân”
Đảng cho đi tàu bay giấy về rừng
Chỉ lưu dụng bầy gia nô thứ thiệt.

Còn “tội ác” ở hai miền Nam Bắc
Mỹ gây ra là bởi tại vì đâu?
Nếu không vì cái đảng đại ma đầu
Chuyên đánh mướn cho búa liềm xâm lược.

Mi ca bài chủ nghĩa thực dân mới
Giống con nhồng lột lưỡi nói thèo leo
Mà có biết chi như cả đảng ăn theo
Chẳng hiểu mô tê gì chủ nghĩa xã hội.

Cái mi gọi “chủ nghĩa thực dân mới”
Nay là Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn
Là Sin ga po, là Đức quốc, Đài Loan
Các nước mà đảng đưa tay hành khất.

Nếu tổ quốc được hoà bình thống nhất
Đứng dưới màu cờ Thế giới Tự do
Thay vì cờ ma của đảng tặc Hồ
Việt Nam đã là con rồng châu Á.

https://fdfvn.wordpress.com