Đường Đi Đã Đến

Vì đâu dân tộc Việt Nam
Đi hoài đi mãi chỉ toàn thương đau
Dẫn đầu là lão Hồ râu
Con đường kách mệnh thảm sầu thê lương

Qua bao mưa nắng dặm trường
Tặc Hồ đã chết con đường còn xa
Thế rồi con cháu lão ta
“Kế thừa sự nghiệp ông cha của mình”

Thét gào dân tộc tiến lên
Đường đi gian khó lênh đênh lạc loài
Vai mang cái ách độc tài
Khổ đau, nghèo đói, hình hài xác xơ

Địa đàng vẫn chỉ trong mơ
Trong khi đất nước đến bờ diệt vong
Chỉ riêng đoàn đảng cờ hồng
Tự hào mãn nguyện thành dân ba Tàu.

http:// fdfvn.wordpress.com