Nô Phỉ Mừng Chiến Thắng

Trọng lú phen này thật hả hê!
Thấy Trùm tổng thống xứ Cờ Huê
Bị vua Củ Sâm Kim dong Ủn
Cho chạy xe không giận bỏ về

Lú tuy vai vế nước chủ nhà
“Trung tâm hòa giải mọi hơn thua”
Nhưng lòng đâu muốn cho dàn xếp
Chỉ muốn xừ Trum húp cháo rùa

Quả nhiên Kim Ủn chẳng phụ lòng
Lập trường cố hữu vững như đồng
Mặc cho xừ Trủm bao kêu gọi
Dọa hù dụ dỗ vẫn hoài công

Trọng bèn rước Ủn vào công đường
Bày tỏ cùng chàng nỗi biết ơn
Nhưng chàng đã vội xua tay nói:
“Không có gì đâu, ấy lẽ thường!”

(Thì ra Hán đế Tập Cận Bình
Đã vời chàng Ủn đến Bắc kinh
Trước ngày phó hội cùng xừ Trủm
Để truyền phù phép của yêu tinh)

Vẹm nô Triều phỉ cùng nâng li
Mừng công chiến thắng “giặc” Hoa kỳ
Kéo vào nhà xác thăm ma xó
Chúc tình hữu nghị Vẹm-Cao ly.

https://fdfvn.wordpress.com