Thế Tập Thời Mạt Cộng

Bầy phỉ vẹm trong buổi thời mạt vận
Bị nhân quần ghê tởm giống nòi khinh
Cuống quít lo âu số phận của mình
Đem con cháu ra giữ nhà giữ đảng.

Nên thế tập được lên hàng quốc sách
Các ma vương quỉ chúa vội tranh nhau
Đưa cháu con vào đảng bí đảng bầu
Chuẩn bị chúng ngôi công hầu khanh tướng.

Nhanh tay nhất là Ếch bà thủ trưởng
Với quyền uy trùm nước ngập trung ương
Phóng hai con thẳng cánh đến cung đường
Ngôi thái tử, chờ cha truyền con nối.

Cùng lúc ấy các sứ quân lãnh chúa
Cũng bon chen đưa thế tử lên giàn
Phóng hà rầm ào ạt khắp không gian
Chờ hạ cánh an toàn vào đảng uỷ.

Đại hội đảng vào mùa xuân năm khỉ
Phải nhanh tay giành chiếc ghế trung ương
Thoả mộng sang giàu, tranh bá đồ vương
Theo gương bác và bao nhiêu tiền bối.

Mặc quê cha chìm thê lương tăm tối
Mặc dân tình nheo nhóc kiếp long dong
Mặc giặc thù đã lấn chiếm non sông
Bầy cộng phỉ bám quyền bằng mọi giá.

Chúng giả điếc giả mù như gỗ đá
Những vẹm cha trâng tráo chẳng lương tri
Những vẹm con trơ trẽn mặt chai lì
Trước phỉ nhổ của toàn dân phẫn uất:

“Hỡi bè lũ buôn dân và bán nước
Hỡi ma vương quỉ chúa đảng đầu lâu
Hỡi cha con chồng vợ Ếch Cà Mâu
Mau trả nước cho giống nòi Lạc Việt.”

https://fdfvn.wordpress.com