Ba Ếch Khóc Đại Quang

Chú đã làm sao hỡi chú Quang?
Ra đi chẳng để lại đôi hàng
Mà thằng Huy Đức làm sao biết
Chú bỏ vinh hoa trốn giữa đàng

Chú đã làm sao hỡi chú Quang?
Phải chăng chú sợ lộ mưu gian
Bởi thằng Thanh nhí khai ra hết
Nên đã âm thầm mặc áo quan

Chú ở phương nào hỡi chú Quang?
Đến đâu cũng nhớ vững gan vàng
Đừng khai những chuyện ta mưu tính
Việc mình toan dứt điểm Trọng Sang

Chú ở phương nào hỡi chú Quang?
Vì đâu dang dở một cung đàn
Tình ta với chú như trăng gió
Không gió cùng ai trăng thở than

Chú đã về đâu hỡi chú Quang?
Nhớ xưa ta với chú huy hoàng
Sá kể tư Sang và Trọng lú
Hai thằng sâu chó dám kêu van

Chú đã về đâu hỡi chú Quang?
Còn đâu một thuở mộng thiên đàng
Ta cho các chú và em út
Mặc tình múa gậy cõi giang san

Chú ở phương nào hỡi chú Quang?
Không dưng sao nỡ bỏ ngai vàng
Hay là chú bị ai đầu độc
Như đảng xưa nay khử đại thần

Chú ở phương nào hỡi chú Quang?
Nay người âm cảnh kẻ dương gian
Nếu mà chú gặp hồn Thanh Bá
Tạ lỗi vì ta đã dã man

Chú có còn không hỡi chú Quang?
Vì sao biệt tích cõi dương gian
Trở thành người bệnh không không thấy
Bỏ lại mình ta cuối nẻo đàng

Chú có còn không hỡi chú Quang?
Nhắn ta ba chữ hoặc đôi hàng
Để còn liệu thế mà toan tính
Đối phó Trọng già lão sói lang.

https://fdfvn.wordpress.com