Đĩ Vẹm Ốm Nghén

Đĩ vẹm từ sau tiếp Cận Bình
Mang bầu ốm nghén đợi ngày sinh
Suốt ngày trốn kỹ trong buồng kín
Nghiêm cấm tay chân lộ sự tình.

Thì ra định kỳ cứ năm năm
Là con đĩ vẹm đẻ một lần
Chửa hoang với lão vua bành trướng
Sang thăm phủ dụ đám tôi thần.

Những đứa con hoang đẻ thật đều
Thằng Chinh, thằng Duẩn, đến thằng Phiêu
Thằng Linh, thằng Mạnh, rồi thằng Trọng
Đứa nào đứa ấy tợ loài yêu.

Nhưng đặc biệt nhất là lần nầy
Lâm bồn đã định tháng giêng nay
Bào thai soi điện chưa hình tượng
Một cục thù lù như quái thai.

Dân Việt, nhân quần, đâm hoảng kinh
Sợ con đĩ vẹm gốc phong tình
Gặp tên vua khựa dòng đau lậu
Đẻ thêm một thằng Hồ Chí Minh.

https://fdfvn.wordpress.com