Hoạn Bồ Tát Thuyết Pháp

Buông dao hoạn ta thành Bồ Tát
Ngự tòa sen bát ngát uy linh
Rao truyền chủ nghĩa Lê nin
Chiêu hồi chư phật chư tiên trên trời

Trên ta cũng đồng thời có bác
Đang nằm vùng dưới gác Như Lai
Những mong giải phóng muôn loài
Cả người lẫn Phật lên Đài Vinh Quang

Đài Vinh Quang địa đàng chủ nghĩa
Có Càn khôn Chúa tể Lê nin
Thánh Mao và thánh Ta lin
Các thần Kim Nhật, Hồ Min, Va Rà*

Đài Quang Vinh mới là cứu cánh
Đưa con người thoát cảnh trầm luân
Hơn miền Cực Lạc tây phương
Niết bàn cũng kém, thiên đường cũng thua

Nơi đây người là vua trần thế
Là chủ nhân tập thể non sông
Đầy tớ là đảng tiền phong
Cúc cung tận tụy hết lòng vì dân

Nơi đây bầy mỹ nhân hộ lý
Sẵn sàng đem tuyệt kỹ tuyệt chiêu
Cũng như thuốc sex bùa yêu
Kim Ngân, thị Phóng sẽ chiều làng chơi

Nơi đây có cuộc đời vương giả
Sáng tiệc tùng chiều đã liên hoan
Mác tin, cô nhác chảy tràn
Đặc quyền đặc lợi ta bàn ở đây

Nơi đây có một bầy binh tướng
Luôn sẵn sàng dưới trướng Đại Quang
Chó săn, trật tự, côn an
Dẹp yên dân uất dân oan kêu gào

Nơi đây cuộc vui nào cũng có
Từ trảm heo, giết chó, chém trâu
Chân dài, đĩ đực, gái bao
Bia ôm, tẩm quất, động đào, bồng lai

Nơi đây những lâu đài cung điện
Nào hồ bơi, thượng uyển, sân gôn
Đông đô đại phố tuyệt trần
Kẻ Tàu người Nhật mười lần hơn xưa

Nơi đây có đình chùa lăng miếu
Khu vui chơi hàng triệu đô la
Tượng đài, khách sạn xa hoa
Thu tiền du khách để ta tiêu xài

Nơi đây bốn triệu người đồng chí
Cùng đồng tâm nhứt trí như ta
Một lòng vì đảng vì nhà
Giương cao liềm búa để mà vinh thân

Nơi đây tám mươi lăm triệu lẻ
Những con người của mẹ Âu Cơ
Không đi theo đảng dưới cờ
Trở thành cù bất cù bơ lộn sòng

Bọn chúng là những con cừu dại
Rất ươn hèn, sợ hãi, cầu an
Sống bên rìa của địa đàng
Tế thần nuôi đảng vinh quang đời đời.

*Che Guevara

https://fdfvn.wordpress.com