Mái Chùa Quốc Doanh

Mái chùa che chở hồn dân tộc
Là lúc này đây giữa bão giông
Cơn lũ búa liềm đang ập đến
Cuộn hồn dân tộc xuống nô vong

Mà đâu chẳng thấy bóng cà sa?
Vì đời vì đạo quyết xông pha
Đem ánh hào quang bi trí dũng
Xua tan bóng tối diệt quần ma

Hỡi ai tự nhận là con Phật
Thấy chăng đất nước cảnh gông xiềng
Thấy chăng đạo pháp nền điên đảo
Sao vẫn trùm chăn ngủ giấc thiền

Mái chùa xưa đã là đồng lõa
Giúp phường Cộng Sản cướp quê hương
Mái chùa nay đã thành mê lộ
Dắt hồn dân tộc hiến ma vương.

http://fdfvn.wordprese.com