Nước Cờ Bí Của Đảng

Trên khắp đất nước tôi
Tỉnh thành nào cũng có
Những Vũ Nhôm sừng sỏ
Tôi tớ các đại vương
Ủy viên bộ chính trị
Hoặc là ủy trung ương
Cậy thần và cậy thế
Tung hoành tại địa phương
Ăn chia với chính quyền
Nại sỡ hữu toàn dân
Đoạt nhà và cướp đất
Chiếm tài sản quốc gia
Vét tài nguyên đất nước
Cái bỏ vào túi riêng
Cái nộp về chủ nhân
Tên nào và tên ấy
Giàu tiền muôn bạc tỉ
Nào khách sạn sân gôn
Nào lâu đài biệt phủ
Ngông nghênh trên sông núi
Trong khi ông Tổng lú
Bứt dây sợ động rừng
Ném chuột e bình vỡ
Cứ khư khư đốt lò
Diệt đàn em Ếch chúa
Hòng thống nhất giang hồ
Và muôn năm đảng trị.
Nước cờ đang thế bí
Đảng chết cháy có ngày…

https://fdfvn.wordpress.com