Chó Lú Diệt Quần Ma (hồi 2)

Trong cơn thất vọng nỗi bàng hoàng
Lú được thiên triều chỉ thị sang
Dẹp ngay ba Ếch và đồng bọn
Chớ để dài lâu hóa muộn màng

Lú mừng như gặp được cứu tinh
Oai danh Hán chúa Tập cận Bình
Uy mãnh hơn ngàn quân tinh nhuệ
Phe Ếch làm sao dám động binh

Lú bèn lập tức nhóm hỏa lò
Phái người sang nước Đức tự do
Bắt tên Thanh nhí đang đào tẩu
Đem về làm một bó củi khô

Mặc bà thủ tướng Dzéc ma ni
Đòi trả Xuân Thanh ngay tức thì
Lú cứ điêu ngoa và lì lợm
Xem tình Việt-Đức có ra chi

Lú cần bó củi khô Trịnh Xuân
Mồi cho củi ướt cháy rần rần
Thăng La, Quang đại, và Dũng tấn
Lẽ nào Lú để chúng yên thân

Mối thù ngứa ngáy mãi trong tim
Nỗi nhục ê chề há dễ quên
Thuở nào khóc hận cùng sâu róm
Bên thằng Ba ếch mặt vênh vênh

Mối thù phải trả cho Bá Thanh
Đứa em khuyển mã rất trung thành
Bị con Ếch chúa phà hơi độc
Chết thảm oan hồn cứ quẩn quanh

Đích thân điều động lũ côn an
Lú truyền vô hiệu sói đại Quang
Dụ cho Thăng ré sa vào bẫy
Rồi tóm tại gia rất dễ dàng

Tức thì dàn hợp tấu bùng lên
Trung ương, quốc hội, khúc vang rền
Ti vi, đài báo, theo ăn có
Tưng bừng ca hót đảng quang vinh

Cùng ngay lúc ấy tại Kiên Giang
Ếch chúa đang còn chịu đại tang
Nghe tin chó Lú ra tay trước
Toàn gia tử thủ quyết không hàng.

https://fdfvn.wordpress.com