Khi Dân Tộc Quì

Nhân chuyện cô giáo bị một đảng viên phạt quì

Thằng đảng viên nhóc tì
Cũng đã dám phạt quì
Cô giáo viên lớp một
Tại một trường tiểu học

Ôi thật là ốt dột!
Cho cái ngành giáo dục
Tất cả đều chịu nhục
Quì xuống trong lặng thinh
Trước ngỡ ngàng học sinh
Và bàng hoàng thế giới

Tưởng đâu là điều lạ
Nhưng là chuyện thường tình
Trên xứ sở Hồ tinh
Nơi búa liềm thống trị

Trăm năm rồi dân Việt
Cam chịu ách bạo tàn
Không một tiếng than van
Không một lời phản kháng
Bởi đã trót lỡ lầm
Giao duyên cùng ác đảng

Khi một dân tộc quì
Tương lai chẳng ra gì
Mơ ước cũng bay đi
Cuộc đời đầy ác mộng

Khi một dân tộc quì
Đất nước ngập sầu bi
Bầu trời mọc sao máu
Xã hội chìm loạn ly
Bạo quyền là quỉ dữ
Quê nhà thành âm ty.

https://fdfvn.wordpress.com