Tù Trốn Trại (tt)

Núi cao rừng thẳm gió lao xao
Vách đá chênh vênh thế dãy rào
Ngơ ngác đi tìm, bầy cán vẹm
Bơ phờ chạy trốn, một thằng tao
Chó dữ rượt nà teo bụng đói
Đòn thù lảnh đủ nhốt buồng cao
Chân cùm tay xích lòng chai đá
Trời bắt truân chuyên ráng chịu nào.

https://fdfvn.wordpress.com