Mừng Đảng Mừng Xuân 18

Đầu năm mừng đảng “quang vinh”
Chúc cho cả đảng thình lình chết tươi
Cờ ma, liềm búa, xác người
Trở thành chứng tích một thời vẹm nô

Chúc ông đảng trưởng hỏa lò
Củi khô củi ướt đốt cho sạch sành
Đốt tiêu cả đảng gian manh
Ông là kỳ vọng cứu tinh giống nòi

Chúc ông chúa nước tôi đòi
Qua cơn hoạn nạn còn ngồi trên ngai
Hiệp cùng Ba ếch đại tài
Đánh cho Tổng lú rớt đài Mác Lê

Chúc ông tưởng thú ma dê
Đô la, vàng bạc, thu về thật êm
Trường làng hai buổi học thêm
An toàn hạ cánh cùng em chân dài

Chúc bà cuốc hụi tay sai
Cầm cu chó đái miệt mài sắt son
Hiến đời cho đảng du côn
Làm con đĩ rạc núi sông chê cười.

https://fdfvn.wordpress.com