Tổ Quốc Con Tin

Cướp biển rồi lại cướp sông
Là tên hàng xóm cuồng ngông ba Tàu
Chữ vàng, bốn tốt, để đâu?
Nghĩa nhân ngoài miệng, gươm đao trong lòng
Ngăn nguồn cắt nước Cữu long
Khiến người Nam bộ khóc ròng đắng cay.

Còn đâu vựa lúa Đồng Nai
Còn đâu cuộc sống những ngày ấm no
Kể từ cái đảng Cộng nô
Dìm dân tộc xuống nấm mồ điêu linh
Là thôi đất nước tan tành
Là thôi tổ quốc trở thành con tin.

Ngoài kia Hán chúa Cận Bình
Trong này đảng Vẹm đồng tình với nhau
Rằng: “Ta đại cục làm đầu
Chủ nghĩa xã hội là câu tâm đồng
Lá cờ liềm búa công nông
Nối duyên Tần Tấn, kết dòng Việt Hoa.”

Thế rồi nhận giặc làm cha
Đảng con hoang đã về nhà từ lâu
Dân mình ngủ suốt đêm thâu
Đến khi thức giấc còn đâu quê nhà
Nhìn quanh tìm kiếm đảng ta
Thấy toàn một lũ chệt Hoa lạnh lùng.

http://fđvn.wordpress.com