Buồn Vui U23

Nhìn về tổ quốc mà thương
Giống nòi Lạc Việt xuống đường xả van
Dịp may bác đảng “vinh quang”
Ăn mừng chiến thắng vẻ vang bóng tròn

Nhìn về tổ quốc mà buồn
Đàn bà, con gái, cởi truồng liên hoan
Đất trời ảm đạm màu tang
Rừng tiêu, biển chết, dân oan, rợ Hồ

Nhìn về tổ quốc mà lo
Tiền đồ dân tộc tối mò bóng đêm
Dân tôi còn mãi say mềm
Vùi đầu trong những nỗi niềm vong thân.

https://fdfvn.wordpress.com