Tiễn Nhà Thơ Tô Thùy Yên

Anh qua như một bóng chim hồng
Cánh sải trùm lên cả núi sông
Tám mươi năm lẻ sao mà ngắn
Nói hết không cùng bao nhớ mong

Bao nhớ mong sâu kín của lòng
Cuối đời ngó lại chỉ là không
Hiện tại tương lai và quá khứ
Hố thẳm thời gian thanh toán xong

Chỉ còn sống sót những bài thơ
Sáng đẹp tên anh mãi chẳng mờ
Tô Thùy Yên người thi sĩ Việt
Để lại cho đời những ước mơ.

mph

31-05-2019

https://fdfvn.wordpress.com