Bữa Tiệc Máu Xương

Búa Liềm và Sao Máu
Rủ nhau làm tiệc nhậu
Rượu là biển máu đào
Mồi là xương nhân loại

Búa Liềm vai lãnh tụ
Sao Máu phận tay sai
Lúc ăn chơi bù khú
Cùng ngồi vai bá vai

Sao Máu cao giọng hót
Này đồng chí đệ tam
Kính mời ngài thưởng thức
Món thịt người phương Nam

Búa Liềm cười ha hả
Vung liềm búa đánh ra
Hàng triệu thây gục ngã
Trên khắp miền quê cha

Sao Máu nâng ly chúc
Mừng chủ nghĩa vô song
Mừng giai cấp vĩ đại
Mừng thế giới đại đồng

Nhậu say đến quên đời
Xương chất đầy sông núi
Máu đong tràn biển khơi
Họ cùng nhau thề thốt:

“Búa Liềm và Sao Máu
Tình đồng chí muôn năm
Quyết cùng nhau thụ hưởng
Đời đời xứ Việt Nam.”

Khi đã quắc cần câu
Hai đồng chí ôm nhau
Nhảy vào trong biển máu
Chết chìm dưới vực sâu

Biển xanh màu trở lại
Chim chóc cất lời ca
Dân tộc choàng thức dậy
Trời đất nở nghìn hoa.

https://fdfvn.wordpress.com