Món Quà Quốc Khánh

Đạo đức Hồ Chí Minh
Nghe són cả cửa mình
Đập vỡ hòm kiếng bác
Xổ vào đồ thối inh

Bác đang nằm tơ tưởng
Làm tình cùng Thị Xuân
Nghe mùi tanh thức giấc
Thằng nhỏ teo trong quần

Bác mắng con chó Lú:
“Sao gác cổng giữ nhà
Mà để thằng phải gió
Vào đây huậy phá ta”

Lú nói: “Thời vệ tinh
Bùng nổ của thông tin
Làm sao giấu chuyện bác
Loạn thế thái nhân tình”

Bác chửi sói Đại Quang:
“Cầm đầu chó côn an
Sao mầy không rượt bắt
Thằng làm thơ cả gan”

Sói thưa: “Thằng Phan Huy
Nào biết ở hay đi
Chuyên góp tay thắp lửa
Đưa đảng về âm ti”

Bác rầy con chồn Phúc:
“Đứng đầu cái nhà nước
Ma dze in chi na*
Sao mầy không ngăn trước”

Chồn bẩm: “Bác bỏ qua
Thằng Phan Huy gởi quà
Về mừng ngày quốc khánh
Cùng bác và đảng ta”

Bác tán gà mái Ngân:
“Em trông giống thị Xuân
Cô nàng vừa cụt hứng
Em vào đây thế thân”

Ngân nhảy xổ vào hòm
Trong vòng tay bác ôm:
“Hôm nay ngày quốc khánh
Bác cháu ta hành quân.”

*made in China

https://fdfvn.wordpress.com