Lời Tên Bán Nước

“nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể.”

Này các đồng chí đảng viên ơi
Nếu mà suy thoái mãi không thôi
Nếu mà diễn tiến hòa bình mãi
Là đảng bọt bèo sông nước trôi

Là chế độ này của chúng ta
Sẽ tiêu thành khói biến thành ma
Bao nhiêu thành quả và công sức
Phút chốc tan tành thật xót xa

Rồi bao tài sản bao cơ ngơi
Sân gôn, khách sạn với gái chơi
Tượng đài, biệt phủ và đào nhí
Sụp đổ cuộn cuồn ra biển khơi

Rồi bao vàng ngọc với đô la
Công lao tích lũy tháng năm qua
Giấu trong mật thất trong hầm kín
Quần chúng sẽ dần phát hiện ra

Rồi tội tày trời của chúng ta
Tiếp tay đồng hóa với Tàu Hoa
Giết đi hàng triệu người yêu nước
Dẫu chết muôn lần cũng khó tha

Rồi bản thân ta hóa tội đồ
Đảng ta thành cái đảng vong nô
Đảng viên ra một bầy đĩ điếm
Dắt díu nhau đi xuống đáy mồ

Bởi thế mà ta phải quyết tâm
Giữ cho đảng sống đến nghìn năm
Dầu phải hy sinh hồn tổ quốc
Dầu dân tộc này phải diệt vong.

https://fdfvn.wordpress.com