Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

tổ quốc xã hội chủ nghĩa
hắn nói mà ta mắc ỉa
muốn phẹt một đống vào họng
thằng giặc Hồ râu chôm chĩa

hắn đúng là thằng đĩ miệng
đem bệnh lậu mủ Lê nin
trây lên người dân nước Việt
bây giờ lở lói triền miên

hắn đem chủ nghĩa tanh hôi
trét vào thân đất nước tôi
một vùng giang sơn hoa gấm
ngày nay rách nát tả tơi

tổ quốc xã hội chủ nghĩa
dân tộc đi vào tử địa
đảng đoàn đĩ điếm lên ngôi
càng nghĩ càng đau thấm thía.

https://fdfvn.wordpress.com