Vịnh Ba Sao

Thiên nhiên hùng vĩ mới làm sao
Bút mực trần gian tả được nào
Chập chùng dãy núi che tầm mắt
Nghi ngút nghìn mây phủ đỉnh đầu
Núi cao hun đúc lòng son sắt
Mây trắng rèn trui chí tự hào
Một mảnh hồn nam trên đất bắc
Dạt dào thương mến biết là bao.

Nam Hà 1976