Chín Mươi Triệu Cái Tát

Có cô giáo nước Cáo Hồ Xả Ỉa
Sáng chế ra hình phạt đánh hợp đồng
Dùng học trò như du thủ du côn
Biến lớp học ra đồn công an vẹm

Hậu quả là em bị đòn nhập viện
Vì lãnh hơn trăm cái tát bạn bè
Mặt sưng vù thần trí cũng hôn mê
Nỗi ám ảnh ăn sâu vào tim óc

Gớm ghiếc thay chủ nghĩa ma tàn độc
Dìm quê hương trong không khí hận thù
Biến con người thành dã thú rừng sâu
Khiến đất nước như một trường giác đấu

Thằng bị tát phải là  Hồ đại cáo!
Dân tộc ta chín mươi triệu đồng lòng
Vào hang hồ vả miệng đứa tàn vong
Về cái tội đẻ ra bầy cầm thú

Rồi kế đến phải là tên Trọng lú!
Con đầu đàn của đảng cướp rừng xanh
Mỗi người một tay chín mươi triệu lần
Tát vào mặt thằng lưu manh Cộng Sản

Và cuối cùng bầy trung ương ác đảng!
Bạt tai xong, nhốt hết tại  hồ hang
Để tòan dân trăm họ đến tham quan
Làm chứng tích cho một thời quốc nạn.

https://fdfvn.wordpress.com