Trên Xa Lộ

Xa lộ xe trùng điệp
Xuyên vào trên đám mây
Chui xuống trong lòng đất
Tử thần vờn đâu đây

Ta làm thân chùm gửi
Trên xứ sở lưu đày
Đi giữa vùng đất hứa
Nhớ về quảng trời mây

Ruộng xanh chim cò trắng
Trăng vàng sân thóc xay
Tiếng hò vang dậy xóm
Hoa thơm cài tóc ai…

Bao giờ ta trở lại
Giã từ những freeways
Thắp hương bên mồ mẹ
Rêu phong cỏ mọc đầy.