Đồng Dao Cá Rô*

Bên kia tây bán cầu
Con Cá Rô hết thở
Nằm chết đói bên bờ
Đảo ngoài khơi nước Mỹ
Bên ni đông bán cầu
Con chó Lú run sợ
Lo cho Vẹm cơ đồ
Sắp đến ngày tan vỡ
Lo “thế giới hòa bình”
Không còn người canh giữ
Lo cho ngọn búa liềm
Đã đến ngày sụp đổ
Bốn cây trụ cột nhà
Gãy một chỉ còn ba
Một Kim Ủn ma gà
Một Chệt Bình xảo trá
Một chó Lú thối tha
Làm sao mà chống đỡ
Cơn bão lốc Xì trum
Gió giật cấp siêu cường
Đang ầm ầm ập tới.

* Fidel Castro

https://fdfvn.wordpress.com