Lời Ngân Hàng Thế Giới

Ngu sao cho bọn vẹm vay tiền
Có tiền chúng nó quậy như điên
Cái thì bỏ túi cái cho gái
Cướp đất xây nhà làm của riêng.

Chúng đã xin vay trên mười năm
Hứa rằng đổi mới lo làm ăn
Quì gối từ thằng Linh đến Trọng
Tưởng rắng bọn chúng đã ăn năn.

Ngờ đâu có tiền chúng chơi ngông
Nào thằng Mạnh ngốc tậu ngai rồng
Nào thăng Phiêu nọc đem chơi gái
Và thằng Trọng lú xây đại đồng.

Chúng còn đem tiền nuôi đảng ma
Ngồi không ăn bám triệu oan gia
Đặc quyền đặc lợi riêng cho đảng
Nay thành đảng cướp ma phi a.

Chúng lại đem tiền nuôi chó săn
Còn đảng thì mình mới có ăn
Còn mình thì đảng còn vơ vét
Cướp ngày tài sản của dân đen.

Có tiền bọn chúng lại lu bu
Xây thêm khách sạn và nhà tù
Cái thì để bòn thêm ngoại tệ
Cái thì để nhốt đám dân ngu.

Bết bát nhất là thằng Dũng heo
Chỉ được cái nghề nói thèo leo
Mười voi vẫn còn lưng bát xáo
Hết thời đang lãnh án tù treo.

https://fdfvn.wordpress.com