Trả Lời Cô Giáo Lam

Em hỏi quê hương sẽ về đâu
Dù em đã có sẵn trong đầu
Một câu trả lời đầy cay đắng
Một câu trả lời nhiều đớn đau.

Dân tộc nghìn năm không chịu lớn
Dân tộc nghìn năm còn bú mớm
Không cần phải là nhà tiên tri
Cũng biết sẽ tiêu vong một sớm.

Nhưng mà tại ai và tại sao?
Dân tộc yếu hèn và xanh xao
Dân tộc cọc còi và ích kỷ
Không tình đất nước, tình đồng bào.

Trả lời câu nầy toàn dân Việt
Từ Bắc chí Nam ai cũng biết
Là đảng tội đồ đại ác gian
Cục bướu ung thư đầy oan nghiệt.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com