Suy Nghĩ Của Lú

Nếu phe Quốc tế đệ tam đừng đổ
Và khối Cộng sản Đông Âu đừng tan
Giá như Liên Bang Xô Viết còn đó
Thì nước ta nay đã quá huy hoàng

Đảng ta đã xây xong rồi chủ nghĩa
Nước ta đã thành một cõi thần tiên
Không còn giai cấp và bọn bóc lột
Đâu có thua gì xứ Bắc Triều Tiên

Đảng ta cũng đã trung thành tuyệt đối
Cùng ngọn búa liềm, Các mác, Lê nin
Đâu có xé rào chạy theo tư bản
Dù vì đói nghèo mà phải ăn xin

Dân tộc của ta đã được thuần hóa
Những con người mới tiến bộ văn minh
Răm rắp tuân theo lời dạy bác đảng
Đâu có kêu ca, phản đối, biểu tình

Xã hội của ta bình đẳng hạnh phúc
Nhà nước bao cấp tem phiếu sổ lương
Đẻ đái ở ăn công trường tập thể
Đâu có cần chi kinh tế thị trường

Đất nước của ta an toàn tuyệt đối
Dưới cái ô dù quốc tế đệ tam
Bản thân ta cũng làm bom nguyên tử
Theo chàng Kim Ủn bắt nạt chú Sam

Nhưng ông trời kia sao mà quái ác!
Liên xô tan tành, Đông âu vỡ nát
Chỉ còn đồng chí đại Hán hung hăng
Khiến ta buộc lòng đi dây phản trắc

Ta chẳng đặng đừng nịnh phe đế quốc
Để hòng cứu đảng thoát khỏi diệt vong
Dân ta cùng đường vùng lên nổi loạn
Là chết tràn đìa không chỗ mà chôn

Bởi thế mà ta cho dân mặc sức
Buôn bán, mánh mung, bóc lột, làm giàu
Cất giấu đô la, tích lũy tài sản
Quên đi khổ đau, tủi nhục, cơ cầu

Trong thâm tâm ta vẫn còn son sắt
Chủ nghĩa đại đồng cứu cánh hành tinh
Mai mốt qua rồi thế cùng vận bỉ
Ta sẽ phục hồi Cộng sản nguyên sinh.

https://fdfvn.wordpress.com