Nhìn Lại Non Sông

Tháng tư gãy súng tan hàng
Xót đau tổ quốc bàng hoàng núi sông
Thương cho con cháu Tiên Rồng
Xếp cờ buông súng cam lòng đắng cay
Mặc cho dân tộc đọa đày
Mặc cho đất nước vào tay giặc thù
Đóng tiền nạp mạng đi tù
Cuộc đời “cải tạo” mịt mù khổ sai

Tại sao oan nghiệt thế này?
Cả một xứ sở lầm sai nhục nhằn
Trước bầy thổ phỉ vô luân
Tay sai quốc tế phi nhân bạo tàn
Tại sao chính nghĩa Cờ Vàng
Thua đau trước ngọn cờ hoang búa liềm
Để cho đảng cướp Lê nin
Nắm đầu nòi giống nhấn chìm nô vong

Ngày nay nhìn lại non sông
Tang thương dâu bể mênh mông đất trời
Chín mươi triệu kiếp con người
Lỡ lầm tuyệt vọng khóc đời khổ đau
Trong lăng lão tặc ma đầu
Tiểu nhân đắc ý vểnh râu nằm cười
Trên ngôi đảng cướp đười ươi
Tham tàn quỉ quyệt hơn mười lần xưa.

https://fdfvn.wordpress.com