Ván Bài Ba Lá

Sáng hôm ấy, vào ngày hai tháng chín
Trên quảng trường thành phố giữa mùa thu
Một lão già thi triển ngón công phu
Vừa học được từ xứ người Xô Viết.

Trước mặt lão, ba lá bài đặc biệt
Một búa liềm, hai dân chủ tự do
Lão bô bô cùng bao kẻ tò mò:
“Đồng bào chọn tự do hay liềm búa?”

Đoạn lão úp ba lá bài kia xuống
Đảo liên hồi vị trí chúng cho nhau
Trước muôn nghìn cặp mắt đỏ au au
Khao khát chọn bài tự do dân chủ.

Rồi cuối cùng để chiêu hàng cù rủ
Lão lật bài cho thiên hạ cùng xem
Ba lá bài vị trí khó mà quên
Trước khi úp mời bà con đánh cuộc.

Lão cao giọng: “Lá bài nào cũng tốt
Một lá búa liềm, hai lá tự do
Một chấp hai, tùy lựa chọn đồng bào
Tôi chung đủ lá bài nào đánh trúng.”

Thiên hạ chắc ăn phen nầy đoán đúng
Bởi hai lá bài dân chủ tự do
Lão lật cho xem trước mắt sờ sờ
Dẫu úp lại vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Bao sự nghiệp gia tài đều đặt đủ
Cho canh bạc đời dân chủ tư do
Dân chúng lo âu, hồi họp, đợi chờ
Phút quyết định của con bài số mạng.

Lão cầm cái không một giây trì hoản
Lật ngửa lá bài thiên hạ chờ mong
Bao tiếng thất thanh, tim vỡ nát lòng
Ôi trước mắt là một khung liềm búa!

Lão cầm cái quơ gọn tiền vào túi
Hỏi:”Đồng bào nghe có rõ tôi không?
Kể từ nay liềm búa yểm non sông
Theo ý muốn của đồng bào đã chọn.”

https://fdfvn.wordpress.com