Aung San Suu Kyi

Người phụ nữ mong manh và gầy yếu
Nụ cười hiền chua xót lẫn thương yêu
Có ai ngờ là sấm sét búa rìu
Phá thành luỹ, xô độc tài quân phiệt.

Dân tộc Miến khác chi nòi giống Việt
Cùng bao năm quằn quại gót nội thù
Nhưng Miến Điện còn một trang nữ kiệt
Mà Việt Nam, ôi thăm thẳm mịt mù!

https://fdfvn.wordpress.com