Câu Hỏi Giống Nòi

xác hồ trên lưng thành phố
hôi thối ô nhục Sài Gòn
giống nòi có ai thổn thức
hay vùi giấc ngủ mùa đông?

chủ nghĩa quàng thân đất nước
tà ma mọi rợ thê lương
giống nòi có ai căm tức
hay mơ những giấc hoang đường?

vết thương trong lòng dân tộc
cuộc chiến quốc tế tay sai
giống nòi có ai tủi hổ
hay còn chưa tỉnh cơn say?

đại cục tròng đầu tổ quốc
búa liềm sắt máu phi nhân
giống nòi có ai phẫn uất
hay hoài vô cảm vong thân?

https://fdfvn.wordpress.com