Nguyện Cầu Cho Việt Nam

Việt Nam ơi, tôi đã mừng phác khóc
Khi thấy Anh đứng dậy rất hiên ngang
Thách thức Vẹm nô hung hãn bạo tàn
Ngẫng cao đầu, bàn tay không tấc sắt

Anh chỉ có một tấm lòng yêu nước
Sùng sục sôi rào rạt cháy trong tim
Trước âm mưu đảng Vẹm phỉ mẹ mìn
Toan bán đứng non sông cho Tàu chệt

Anh có đó cả một bầu nhiệt huyết
Sẵn sàng dâng vì tổ quốc quyết sinh
Bước chân Anh rung chuyển những thị thành
Lũ Vẹm phỉ đã vô cùng khiếp hãi

Nhưng giặc nước rất tham tàn man dại
Chúng trăm phương nghìn kế bán non sông
Chúng xem thường mạng sống của người dân
Đối với chúng đảng là trên tất cả

Trước mặt Anh là kẻ thù hèn hạ
Chúng hung tàn cuồng khấu bởi lòng tham
Chúng dã man mù lòa vì quyền lợi
Đâu biết gì đến tổ quốc nhân dân

Rồi bỗng dưng tôi nghe mình lạnh toát
Nghĩ về Quỳnh Lưu Nghệ Tỉnh ngày qua
Lo cho Anh và Bình Thuận bây giờ
Xin cầu khẩn cùng hồn thiêng sông núi…

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com