Việt Nam Ngày Nay

Việt nam ngày nay tự hào biết mấy!
Có bác kính yêu vô cùng vĩ đại
Đệ nhất côn đồ Quốc tế Đông phương
Một trong mười tên tội đồ nhân loại

Việt Nam ngày nay tự hào biết mấy!
Có đảng quang vinh loài người sợ hãi
Khủng bố bậc thầy Hồi giáo cực đoan
Độc ác tổ sư sài lang hùm sói

Việt nam ngày nay tự hào biết mấy!
Có chủ nghĩa ma hoang đường rồ dại
Xây cái đại đồng bằng xác người dân
Đặt ngọn búa liềm trên hồn tổ quốc

Việt Nam ngày nay tự hào biết mấy!
Có dân tộc tôi đi hoài chẳng thấy
Ánh sáng đường hầm dân chủ tự do
Mà tra chân vào gông cùm đày ải

Việt nam ngày nay tự hào biết mấy!
Có tổng bí thư lật lường mất dạy
Đến thời buổi này vẫn cứ u mê
Kiên quyết tiến lên địa đàng cứt đái.

https://fdfvn.wordpress.com