Đại Cục

một đại cục nga dính trên đầu mũi
hôi thối tanh nồng cứt đái Lê nin
vượn người Đồng Đăng làm sao biết được
dân chủ nhân quyền thế giới văn minh

một đại cục tàu treo nơi của miệng
gớm ghiếc bọ giòi phân bắc Bình Mao
đười ươi Pác bó làm sao biết đươc
tự do khai phóng bên cõi trời Âu

đại cục búa liềm chắn ngang tầm mắt
che hết bầu trời hạnh phúc năm châu
như kẻ mộng du trên đường chủ nghĩa
dân tộc Lạc Hồng rồi sẽ về đâu?

https://fdfvn.wordpress.com