Nhà Hát Thủ Thiêm

Nhà hát giao hưởng xây cho ai?
Trên nước Việt Nam khổ đau này
Xương trắng máu đào cao tận núi
Thù hận oan khiên biển lấp đầy

Nhà hát xây cho con Mỹ Linh!
Ca nô đội dái đảng yêu tinh
Ăn uống no nê rồi rỡn mở
Đòi đem hoa tươi cắm bãi sình

Nhà hát xây cho thằng Anh Quân!
Nhạc nô bợ đít đảng phi nhân
Vỗ ngực là tinh hoa quí tộc
Tự phong lãnh tụ dắt dìu dân

Nhà hát xây cho phường xướng ca!
Chỉ biết hư danh và đô la
Xướng ca vô loại hay vô lại
Mặc tình đất nước bệnh trầm kha

Nhà hát xây cho đảng “quang vinh!”
Che đi bộ mặt loài súc sinh
Lòe với nhân quần và thế giới
Nhờ ta dân Việt đã văn minh

Nhà hát nghìn tỉ xây cho ai?
Như những sân gôn những tượng đài
Như những cung đình và lăng miếu
Mẹ Việt Nam chua xót thở dài.