Ba Cúp Vô Địch

Phan HuyUncategorized Tháng Mười Hai 26, 2018 0 Minutes

Việt Nam vô địch những gì?
Một lũ người vượn man di
Chễm chệ trên đầu trên cổ
Người dân say xĩn li bì!

Việt Nam vô địch những gì?
Một tà thuyết quá ngu si
Độc tôn bàn thờ tổ quốc
Người dân mông muội mê li!

Việt Nam vô địch những gì?
Một tên quốc tế nô tì
Tiếm danh cha già dân tộc
Ngươi dân mù quáng nâng bi!

https://fdfvn.wordpress.com