Hầm Phân Xã Nghĩa

Thoạt kỳ thuỷ được vượn người xưng tụng
Là tinh hoa nhân loại tự nghìn xưa
Là trung tâm vũ trụ của bây giờ
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.

Qua thời gian hiện nguyên hình yêu quái
Răng búa liềm, lưỡi đỏ máu dân oan
Đầu dã nhân, đuôi rắn, bụng sài lang
Tim tàn nhẫn lạnh lùng không thương xót.

Những chằng tinh ngự ngôi cao chót vót
Này Lê nin, bạo chúa cả càn khôn
Này sta lin, ác thánh cõi dương trần
Này Mao Xến, đại hung thần châu Á.

Rồi kế đến là tiểu hùm ác bá
Nào Kim Thành, cọp dữ Bắc Triều Tiên
Nào Fi đen, rồng khủng Mỹ La tinh
Nào Hồ Quang, cáo già vùng Giao Chỉ.

Trời có mắt không dung loài ma quỉ
Quái thú đang hùng hổ khắp năm châu
Bỗng tự nhiên đột tử chết nghẹn ngào
Thây rửa nát thành đống phân ung thối.

Cả địa cầu đều bưng mồm bịt mũi
Mùi uế hôi xú khí ngập không gian
Đống phân tươi của chủ nghĩa địa đàng
Còn vương vãi lan tràn trên nước Việt.

Bầy vẹm phỉ như bọ giòi bu riết
Vào đống phân nhầy nhụa chẳng hề buông
Rồi trong cơn sặc sụa nổi ngông cuồng
Vất vào đó cái thây ma Hồ tặc.

Phân xã nghĩa thế là càng thúi hoắc
Vẹm càng ăn càng tấm tắc khen ngon
Tội nghiệp cho cả nòi giống Tiên Rồng
Dẫu nín thở bịt mồm còn nôn mửa.

Nhưng đã trót lần trao duyên lầm lỡ
Với tặc Hồ gian ác một mùa thu
Đành buông xuôi theo số phận mịt mù
Cùng Vẹm phỉ trong hầm phân xã nghĩa.

https://fdfvn.wordpress.com