Xuân Tha Hương

Ôi ở nơi nầy chẳng thấy mùa xuân
Chỉ thấy mưa giăng bên kia cánh rừng
Chỉ thấy sương mù mịt mờ đường phố
Và nỗi tủi buồn nước mắt rưng rưng

Ôi ở nơi nầy chẳng thấy mùa xuân
Chỉ thấy freeways xe ngựa chập chùng
Chỉ thấy buildings lạnh lùng câm nín
Và nhưng con người máy móc vong thân

Ôi ở nơi nầy chẳng thấy mùa xuân
Áo mới con thơ tung tăng vui mừng
Môi son vợ hiền bên cành hoa thắm
Câu đối, bánh chưng, pháo nổ tưng bừng

Ôi ở nơi này chẳng thấy mùa xuân
Dù nắng có reo trên những khóm hồng
Dù chim có ca trong ngàn lá thắm
Khi cõi lòng người đã mất quê hương.