Thánh Trần Than Thở

Thôi rồi con cháu của ta!
Kiêu hùng bất khuất bỗng ra thế này
Dật dờ cơn tỉnh cơn say
Cam tâm khuất phục trước bầy Vẹm nô
Để cho gấm vóc cơ đồ
Rơi vào tay bọn rợ Hồ giặc Hoa
Coi thường lời dặn của ta
Say mê bóng đá, chọi gà, gái trai
Mặc cho cái đảng độc tài
Lộng hành cướp bóc đọa đày nước non
Uổng công ta phá Nguyên Mông
Uổng công Lê Lợi đuổi quân Tàu phù 
Uổng công tiên tổ nghìn thu
Xả thân dựng nước ngăn thù giữ quê
Mà nay con cháu u mê
Núi sông nhục nhã ê chề từ đây!https://fdfvn.wordpress.com

Share this: