Tôi Là Ai?

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Trên xứ sở này tên là nước Việt
Vô cảm, thờ ơ, chẳng buồn hay biết
Tàu lạ, Tàu phù, bắn giết ngư dân.

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Ăn gạo Cữu Long, uống nước Đồng Nai
Bất hiếu, bất trung, chẳng hề thương tiếc
Đồng bằng Nam Bộ hấp hối nay mai

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Hóng gió Trường Sơn, tắm bờ Đông Hải
Bạc nghĩa, bạc tình, không thèm nhìn lại
Biển miền Trung chết thảm bởi vì ai.

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Có nghe núi sông rên siết thở dài
Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc
Đảng sắp đem đi cống hiến quan thầy.

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Trên một quê hương rã nát từng ngày
Giữa một dân tộc đọa đày bất hạnh
Bởi bọn thù trong cấu kết giặc ngoài.

Tôi là ai đang sống nơi đây?
Một cái thây ma, một con người máy
Một kẻ vong ân, một thằng ăn hại
Tổ quốc, giống nòi, sống chết mặc bay!

https://fdfvn.wordpress.com