Đảng Nhắc Dân Oan

Hỡi người dân oan Việt Nam ơi
Khiếu nại làm gì vô ích thôi
Ruộng đất, cửa nhà, ta chiếm được
Hợp thức hóa xong xuôi cả rồi

Ruộng đất đã biến ra sân gôn
Nhà cửa đã xây thành khách sạn
Chúng nay là của ông trung ương đảng
Hoặc bà vợ ông giám sát tối cao

Dù ngươi có khiếu nại trăm năm
Lê lết mọi nơi kêu khóc ăn nằm
Ngủ vạ chật vườn Mai xuân Thưởng
Thì cũng dê kêu chó sủa chẳng ăn nhằm

Bởi từ xã huyện cho đến thành phố
Từ địa phương cho đến thủ đô
Ở đâu cũng là đảng viên cán bộ
Dư luân viên hoặc tự giác côn đồ

Ngươi khiếu nại làm gì cho phí sức
Còn biểu tình chỉ lảnh đủ đòn đau
Tiền mua giấy, xe đò, và chi phí
Thôi đem về lo bửa cháo bửa rau

Ta nói thật cùng ngươi thêm lần nữa
Đảng chúng ta đã nhất trí từ đầu
Phúc lộc cùng chia quyền lợi cùng hưởng
Việt Nam này ta xẽ thịt chia nhau.

https://fdfvn.wordpress.com