Theo Chân Thần Chết*

hỡi ơi dân tộc tôi
đau thương và khốn khổ 
trăm năm rồi gian khó
vác của nợ oan khiên
thây ma Hồ chí Minh
và thùng phân Lê nin
trên đường mòn chủ nghĩa
giữa bóng tối đêm đen
hun hút không ánh đèn
dưới ngọn cờ liềm búa
nối đuôi bầy Vẹm chúa
gọi là quỉ Trung ương
do chó Lú dẫn đường
hành trình còn xa tít
chính Lú cũng mù tịt
cứ nhắm mắt mà đi
dẫu lối xuống âm ti 
hay nẻo vào địa ngục
Lú cũng không cần biết
chỉ biết theo bước chân
sau lưng anh Tàu Chệt
được thế giới năm châu
tấn phong là Thần Chết
và đích đến nghe đâu
có tên Mồ Hủy Diệt.

*death by China

https://fdfvn.wordpress.com